Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam nhiều cơ hội hợp tác song phương khi Iran được bỏ cấm vận