Việt Nam - Nhật Bản trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại hậu COVID-19

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top