Việt Nam: Nhân tố ngày càng quan trọng ở khu vực và toàn cầu

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Tuấn Anh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Tuấn Anh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Tuấn Anh
Lên top