Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế, không quân sự hoá Biển Đông

Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn Khu vực ASEAN ngày 21.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn Khu vực ASEAN ngày 21.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn Khu vực ASEAN ngày 21.7. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top