Việt Nam nhận 3 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ vào cuối tuần này

Việt Nam dự kiến nhận được 3 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna do Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX vào ngày 25.7 tới. Ảnh: AFP
Việt Nam dự kiến nhận được 3 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna do Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX vào ngày 25.7 tới. Ảnh: AFP
Việt Nam dự kiến nhận được 3 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna do Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX vào ngày 25.7 tới. Ảnh: AFP
Lên top