Việt Nam nêu quan điểm về báo cáo tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Mỹ

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top