Việt Nam nêu lập trường về xung đột Israel - Palestine ở Gaza

Xung đột Israel - Palestine gia tăng khiến nhiều người thương vong. Ảnh: AFP
Xung đột Israel - Palestine gia tăng khiến nhiều người thương vong. Ảnh: AFP
Xung đột Israel - Palestine gia tăng khiến nhiều người thương vong. Ảnh: AFP
Lên top