Việt Nam nêu gương cho các nước trong cuộc chiến chống COVID-19

Việt Nam nêu gương cho các nước trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Phan Anh - Hoài Anh.
Việt Nam nêu gương cho các nước trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Phan Anh - Hoài Anh.
Việt Nam nêu gương cho các nước trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Phan Anh - Hoài Anh.
Lên top