Việt Nam nêu cao tinh thần quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Lên top