Việt Nam: Nền kinh tế COVID-19 không thể hạ gục

Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân Việt Nam tại Hà Nội ngày 2.8.2021. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân Việt Nam tại Hà Nội ngày 2.8.2021. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân Việt Nam tại Hà Nội ngày 2.8.2021. Ảnh: AFP
Lên top