Việt Nam nằm trong "vùng an toàn" giữa thương chiến Mỹ - Trung Quốc

Các nước Việt Nam, Brazil và Ukraina được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, theo Bloomberg. Ảnh: SCMP.
Các nước Việt Nam, Brazil và Ukraina được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, theo Bloomberg. Ảnh: SCMP.
Các nước Việt Nam, Brazil và Ukraina được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, theo Bloomberg. Ảnh: SCMP.
Lên top