Việt Nam muốn Mỹ chấm dứt bao vây, cấm vận với Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: M.N.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: M.N.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: M.N.
Lên top