Việt Nam: Một trong những nước có triển vọng sáng nhất Châu Á

Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu tới 100.000 tấn vải thiều tươi, thu về hơn 30 triệu USD. Ảnh: AFP
Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu tới 100.000 tấn vải thiều tươi, thu về hơn 30 triệu USD. Ảnh: AFP
Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu tới 100.000 tấn vải thiều tươi, thu về hơn 30 triệu USD. Ảnh: AFP
Lên top