Việt Nam - Liên Hợp Quốc họp về nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp Việt Nam – Liên Hợp Quốc sáng 17.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp Việt Nam – Liên Hợp Quốc sáng 17.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp Việt Nam – Liên Hợp Quốc sáng 17.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top