Việt Nam lên tiếng vụ kiện của bà Trần Tố Nga bị tòa án Pháp bác bỏ

Một phiên xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở Tòa đại hình Evry, Pháp. Ảnh: LĐO
Một phiên xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở Tòa đại hình Evry, Pháp. Ảnh: LĐO
Một phiên xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở Tòa đại hình Evry, Pháp. Ảnh: LĐO
Lên top