Việt Nam lên tiếng việc Mỹ đưa khỏi danh sách các nước đang phát triển

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top