Việt Nam lên tiếng việc 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc hoạt động gần biên giới