Việt Nam lên tiếng về khả năng là chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top