Việt Nam lên tiếng về căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước vùng Vịnh

Việt Nam lên tiếng về tình hình căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia vùng Vịnh. Ảnh: Reuters
Việt Nam lên tiếng về tình hình căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia vùng Vịnh. Ảnh: Reuters
Việt Nam lên tiếng về tình hình căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia vùng Vịnh. Ảnh: Reuters
Lên top