Việt Nam lên tiếng về bảo hộ công dân trước vấn nạn bài trừ người Châu Á

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại những nơi có vấn nạn bài trừ người Châu Á. Ảnh: Bộ Ngoại Giao
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại những nơi có vấn nạn bài trừ người Châu Á. Ảnh: Bộ Ngoại Giao
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại những nơi có vấn nạn bài trừ người Châu Á. Ảnh: Bộ Ngoại Giao
Lên top