Việt Nam - LB Nga: Năng lượng - dầu khí là lĩnh vực hợp tác chiến lược

Lên top