Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Nam là thành viên tích cực, luôn có tiếng nói quan trọng trong AIIB

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Joachim von Amsberg -  Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB). Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Joachim von Amsberg - Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB). Ảnh: VGP