Việt Nam khuyến cáo công dân về tình hình Syria

Rạng sáng ngày 14.4 theo giờ Việt Nam, Mỹ và đồng minh tấn công Syria. Ảnh: Sputnik
Rạng sáng ngày 14.4 theo giờ Việt Nam, Mỹ và đồng minh tấn công Syria. Ảnh: Sputnik
Rạng sáng ngày 14.4 theo giờ Việt Nam, Mỹ và đồng minh tấn công Syria. Ảnh: Sputnik