Việt Nam khẳng định vị thế thành viên nòng cốt, dẫn dắt trong ASEAN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG.
Lên top