Việt Nam khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình tại Afghanistan

Người dân Afghanistan đối mặt với khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Ảnh: AFP
Người dân Afghanistan đối mặt với khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Ảnh: AFP
Người dân Afghanistan đối mặt với khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Ảnh: AFP
Lên top