Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về hoạt động kinh tế biển

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: State.gov
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: State.gov
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Ảnh: State.gov
Lên top