Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam khẳng định cam kết bảo đảm và thúc đẩy quyền con người