Việt Nam, Indonesia đồng chủ trì họp EAS về hợp tác ứng phó COVID-19

Hội nghị các Chuyên gia Cấp cao Đông Á (EAS)  về hợp tác ứng phó COVID-19 do Việt Nam và Indonesia chủ trì hôm 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị các Chuyên gia Cấp cao Đông Á (EAS) về hợp tác ứng phó COVID-19 do Việt Nam và Indonesia chủ trì hôm 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị các Chuyên gia Cấp cao Đông Á (EAS) về hợp tác ứng phó COVID-19 do Việt Nam và Indonesia chủ trì hôm 14.10. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top