Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế: Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển trong giai đoạn chiến lược mới

Lễ ký Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Lễ ký Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Lễ ký Biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh. Nguồn: Bộ Ngoại giao
Lên top