Việt Nam hỗ trợ Đức dụng cụ thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19

Bác sĩ Bùi Văn Long (ngoài cùng bên trái) vận chuyển 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm sang Đức. Ảnh: Viện nghiên cứu Y học nhiệt đới /Đại học Tuebingen
Bác sĩ Bùi Văn Long (ngoài cùng bên trái) vận chuyển 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm sang Đức. Ảnh: Viện nghiên cứu Y học nhiệt đới /Đại học Tuebingen
Bác sĩ Bùi Văn Long (ngoài cùng bên trái) vận chuyển 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm sang Đức. Ảnh: Viện nghiên cứu Y học nhiệt đới /Đại học Tuebingen
Lên top