Việt Nam hỗ trợ công dân gặp khó khăn trong vụ xả súng Las Vegas

Michelle Võ là nạn nhân gốc Việt đầu tiên được xác định trong vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: Facebook
Michelle Võ là nạn nhân gốc Việt đầu tiên được xác định trong vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: Facebook
Michelle Võ là nạn nhân gốc Việt đầu tiên được xác định trong vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: Facebook
Lên top