Việt Nam hỗ trợ các nước trong đại dịch COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng hàng hỗ trợ chống dịch COVID-19 cho Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, ngày 7.4.2020. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng hàng hỗ trợ chống dịch COVID-19 cho Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, ngày 7.4.2020. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tượng trưng hàng hỗ trợ chống dịch COVID-19 cho Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, ngày 7.4.2020. Ảnh: BNG
Lên top