Việt Nam hiến kế thúc đẩy Hợp tác Mekong-Lan Thương

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 4. Ảnh: BNG.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 4. Ảnh: BNG.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 4. Ảnh: BNG.
Lên top