Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay Indonesia

Hàng trăm người và phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ rơi máy bay Indonesia. Ảnh: AFP
Hàng trăm người và phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ rơi máy bay Indonesia. Ảnh: AFP
Hàng trăm người và phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ rơi máy bay Indonesia. Ảnh: AFP
Lên top