Việt Nam-EU thúc đẩy hợp tác thương mại hậu COVID-19

Hội nghị Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam-EU sau đại dịch. Ảnh: BNG
Hội nghị Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam-EU sau đại dịch. Ảnh: BNG
Hội nghị Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam-EU sau đại dịch. Ảnh: BNG
Lên top