Việt Nam được cộng đồng quốc tế ủng hộ trong vấn đề Biển Đông

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì Hòa bình và Phát triển tại khu vực” diễn ra hôm 6-7.11. Ảnh: SCSC11
Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì Hòa bình và Phát triển tại khu vực” diễn ra hôm 6-7.11. Ảnh: SCSC11
Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì Hòa bình và Phát triển tại khu vực” diễn ra hôm 6-7.11. Ảnh: SCSC11
Lên top