Việt Nam đứng đầu tỉ lệ người dân tin chính phủ trong ứng phó COVID-19

Trường mầm non Thành Công, Hà Nội, phun khử khuẩn trước khi đón trẻ trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Linh Chi.
Trường mầm non Thành Công, Hà Nội, phun khử khuẩn trước khi đón trẻ trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Linh Chi.
Trường mầm non Thành Công, Hà Nội, phun khử khuẩn trước khi đón trẻ trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Linh Chi.
Lên top