Việt Nam dự Đối thoại Shangri-La 17: Thể hiện trách nhiệm cao đối với các vấn đề quốc tế và khu vực

Lên top