Việt Nam đóng góp 50.000 USD cho Quỹ ứng phó COVID-19 của WHO

Lễ trao tượng trưng 50.000 USD của Việt Nam cho Quỹ ứng phó COVID-19 của WHO. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ trao tượng trưng 50.000 USD của Việt Nam cho Quỹ ứng phó COVID-19 của WHO. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lễ trao tượng trưng 50.000 USD của Việt Nam cho Quỹ ứng phó COVID-19 của WHO. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top