Việt Nam "dệt thảm đỏ" chào đón nhân tài kiều bào về nước

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị. Ảnh: NVCC
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị. Ảnh: NVCC
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị. Ảnh: NVCC
Lên top