Việt Nam để quốc tang nhà lãnh đạo Fidel Castro vào ngày 4.12