Việt Nam đề nghị phối hợp hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: BNG
Lên top