Việt Nam đề nghị EU hỗ trợ, nhượng lại vaccine COVID-19

Việt Nam đề nghị EU chia sẻ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam đề nghị EU chia sẻ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Việt Nam đề nghị EU chia sẻ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top