Việt Nam đề nghị ASEAN đảm bảo điều kiện tiên quyết ứng phó dịch bệnh

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN lần thứ 23. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN lần thứ 23. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN lần thứ 23. Ảnh: BNG
Lên top