Việt Nam đặt mục tiêu bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Ảnh: LĐO
Vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Ảnh: LĐO
Vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Ảnh: LĐO
Lên top