Giáo sư Carl Thayer - Đại học New South Wales, thuộc Học viện Quốc phòng Australia:

“Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất về cách ly xã hội ngăn ngừa COVID-19”

Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: Ngọc Vân
Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: Ngọc Vân
Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: Ngọc Vân
Lên top