Việt Nam đảm bảo quyền con người trong đại dịch

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Phiên họp cấp cao Khóa họp 46 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 22.2.2021. Nguồn: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Phiên họp cấp cao Khóa họp 46 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 22.2.2021. Nguồn: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Phiên họp cấp cao Khóa họp 46 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 22.2.2021. Nguồn: BNG
Lên top