Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: BNG
Lên top