Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe

Việt Nam đã tiến rất nhanh trong 10 năm qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe. Nguồn: ĐSQ Thụy Điển
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe. Nguồn: ĐSQ Thụy Điển
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe. Nguồn: ĐSQ Thụy Điển
Lên top