Việt Nam đã sẵn sàng triển khai EVFTA và EVIPA trên thực tế

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top